VVS: 20.12.1944

Ráno na svitaní 20. decembra 1944 bol zahájený útok vojsk 2.UF. Údernú skupinu, ktorej cieľom bol obchvat Budapešti zo severu cez Estergom, podporovali šturmoviky 5.ŠAK N.P.Kamanina a bombardéri 218. a 312. leteckej divízie. Zo vzduchu tanky kryli letci 13. a 14. GIAD. Skupinu vojsk generála I.M.Afonina podporovali šturmoviky 3. GIAK. Ich prikrývali letci 6.GIAD.  
 
Zdroj: Давтян С.М.: Пятая воздушная, Биографии и мемуары
Dňa 20.12.1944 dosiahli zostrel letci VVS:
npor. Ščetinin P.R. (Щетинин)         178.GIAP  1x – Fw-190 – južne od Šiah    
por. Sereda I.J. (Середа)             178.GIAP   1x – Fw-190 – južne od Šiah
por. Špynov A.G.           178.GIAP  1x - "Macchi 200" – južne od Šiah

Zdroj: М. Ю. Быкова - "Победы сталинских соколов".  Изд. "ЯУЗА - ЭКСМО"


Dňa 20.12.1944 gard.tech.-por. Gusev Ivan Vasiľjevič (Гусев Иван Васильевич), pilot 90.GŠAP, 4.GŠAD v zostave dvojice Il-2 vzlietol na prieskum vojsk a techniky nepriateľa v oblasti Medovarce. Silná paľba protilietadlového delostrelectva bola prekážkou k splneniu úlohy. Gusev presne zistil pozície palebných miest a zhodil na ne svoj náklad bômb a následne paľbou z kanónov roztrieľal na ceste dva automobily. V pokojnej situácii prieskumníci odsledovali oblasť a doložili cenné informácie.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko

Sovietské lietadlá ostreľovali lokomotívy pri Kysaku, taktiež zbombardovali most cez rieku za Prešovom

Zdroj: Internet
V čase od 18:55 hod. do 20:15 hod. sovietske lietadlá bombardovali Prešov. Bombardovaním bolo postihnuté takmer celé mesto a na pätnástich miestach vypukli požiare. Bolo zničených 207 bytov, poškodených 3 053. Zasiahnutý bol biskupský palác, internáty, Sirmaiov palác, ťažko poškodil obe kiná Scala aj Olympia, františkánsky kostol, evanjelickú faru, kasárne, železničnú stanicu. Poškodené boli budovy na ulici Železničiarskej, Levočskej, Hlinkovej, Slovenskej vrátane kaviarní Corso, Lipa, Savoy a Imperial. Nálet si vyžiadal 101 životov civilistov, viac ako 300 mŕtvych Nemcov, 120 až 130 usmrtených väzňov. Týždeň po tomto nálete ostali v Prešove iba 2/5 jeho obyvateľstva. Ostatní ušli zo strachu pred ďalšími náletmi do okolitých dedín alebo sa pripojili k niektorému z početných evakuačných konvojov, tiahnucich na stredné a západné Slovensko.

  
V noci na 21.12.1944 pri nálete na železničný uzol Prešov počas spiatočného letu, pilot podp.  Ivan Andrejevič Molotkov (Молотков Иван Андреевич) bol ranený a nemohol viesť lietadlo. Lietadlo prešlo do strmhlavého letu. Pilot vydal rozkaz na opustenie paluby. Letovod lietadla gar. por.  Petr Alexejevič Čečulin (Чечулин Петр Алексеевич) smusel rozbiť okienko a vyskočil na padáku 6-7 km severne od mesta Prešov. Od 21.12. do 22.12.1944 sa nachádzal v lese, od 22.12. do 26.12.1944 sa ukrýval so slovenskými obyvateľmi, skrývajúcimi sa v lese od nemeckej mobilizácie. Od 26.12 do 28.12.44 sa nachádzal v obci Lesíček. Od dňa 28.12.1944 pôsobil v partizánskej skupine Budennova, odkiaľ sa vrátil k jednotke.PIlot spolus ďalšími dvoma strelcami, Nikolaj Iljič Čuvriev (Чувриев Николай Ильич) a Vitalij Michajlovič Ljašenko (Ляшенко Виталий Михайлович) Letci patrili k 21.GAP DD, 7.GAD. Pluk mal vo výzbroji lietadlá Il-4 a B-25. Stratený stroj bol Il-4.

gar. por.  Petr Alexejevič Čečulin

Zdroj: Ľudovít Petraško – denník Korzár; Martin Cibula; www.sho.sk; CAMO, Podolsk, Rusko; R. Frajt; 

Dňa 20.12.1944 v neskorých večerných hodinách došlo k bombardovaniu Brezna spojeneckými lietadlami, ktoré po osvetlení mesta "Stalinovými sviečkami" zhadzovali na mesto asi 40 bômb. Na Židlove boli úplne boli úplne rozbité a zmetené domy napr. Jozefa Ševčíka, Jozefa Kána, Jána Vrbovského. V dome Jozefa Ševčíka bol zabitý maďarský podporučík, dvaja vojaci a štyria boli ťažko zranení. Pri bombardovaní zahynuli títo civilní obyvatelia: napr. Pavlína Kánová, rod. Lovichová, Agneša Fašková, rod. Bútorová.

Na cintoríne v Brezne sú pochované obete bombardovania: 
63 /1a/ Fillo 1944 zahynul pri bombardovaní
118 /2a/ Fillo Ondrej 1945 zahynul pri bombardovaní
1137 /1b/ Pančík Jozef 1945 padol pri bombardovaní
1163 /1b/ Pepichová Zuzana 1945 zahynula pri bombardovaní

Zdroj: Internet; Martin Cibula;
V noci o 21:15 hod. priletelo ľahké bombardovacie lietadlo nad Nitru a zhodilo 4 bomby.

Zdroj: Košovan Š., Vontorčík E.A.: Nitra Slovenské Coventry?, Effeta, 2005
V noci z 20.12.1944 na 21.12.1944 posádka pilota poručíka Jegorova A.O. (Егоров А.О.) a navigátora podporučíka Chafizova U.A. (Хафизов У.А.) zo 452.BAP viedla prieskum s následným bombardovaním v oblasti Kaľnica, kde bol spôsobený výbuch veľkej sily v centre mesta. 

Zdroj: CAMO, Podolsk, Rusko

Dňa 20.12.1944 Štáb 8.leteckej armády na základe výsledkov prieskumu zistil, že nepriateľ vo zvýšenej miere uskutočňuje premiestňovanie svojich vojsk a technických prostriedkov po cestných a železničných komunikáciách, najmä na trase Prešov, Košice, Veľká Ida. Stíhacím lietadlám 10.stíhacieho zboru (10.IAK) bola určená úloha uskutočňovať voľný lov na ustupujúceho nepriateľa nachádzajúceho sa na komunikáciách vedúcich ku Košiciam z východu a zo severu, uskutočňovať sprievodné lety pre bombardovacie a šturmové lietadlá, viesť vlastný letecký prieskum. Časti zboru počas dňa skupinami s 2-4 lietadlami typu La-5 bombardovaco-šturmovou činnosťou spôsobom voľného lovu, likvidovali vojská a techniku nepriateľa v oblastiach: Prešov, Košice, Bidovce, Kostoľany a taktiež prikrývali skupiny bombardovacích lietadiel v oblasti Obišovce, Kysak, Lemešany. Bombardovacie lietadlá typu A-20 Boston od 321.BAD uskutočnili bombardovací nálet na sústredenie vlakových súprav v železničnej stanici Kysak. Stíhací sprievod do oblasti Obišovce, Kysak, Lemešany tvorilo 16 lietadiel typu La-5 od 15.GIAD. Dôsledkom náletu boli zničené súpravy s nákladom a muníciou, na začiatku a konci stanice zničené výhybky, zničené a poškodené staničné budovy. Výsledok bombardovania bol potvrdený fotografiami a frontovými novinami Stalinskoje znamja. Podľa svedectiev stíhačov 10. stíhacieho zboru bolo 20.12.1944 bombardovaco-šturmovou činnosťou zničených: 43 automobilov, 1 benzínová automobilová cisterna, 4 autobusy, 1 parná lokomotíva, zapálené 3 železničné transporty a  na železničnej stanici Kysak bol zaznamenaný výbuch veľkej sily. Celkovo v tento jasný deň s viditeľnosťou 10 až 15 kilometrov vzlietlo 51 lietadiel La-5 od 10.IAK, ktoré uskutočnili 80 let. vzletov, z nich 34 bolo na voľný lov a bombardovaco-šturmovú činnosť, 16 vzletov k sprievodu bombardérov, 28 vzletov k prieskumu vojsk nepriateľa, 2 vzlety na zachytenie nepriateľských lietadiel. S bombami typu AO-25 vzlietlo spolu 66 stíhacích lietadiel. Prevažnú časť všetkých letov stíhacích lietadiel uskutočnila 15.stíhacia letecká divízia, 10. stíhacia letecká divízia viedla len prieskumnú činnosť a školila personál k ďalšej bojovej činnosti.  

Zdroje: denník 10.IAK;  CAMO, Podolsk, Rusko;