VVS: 08.11.1944

Pokračujúca spolupráca s vojskami 18. pozemnej armády a 1. gardovej armády požadovala likvidovať živú silu a techniku nepriateľa v oblastiach: Ubrež, Jovsa, Čop a taktiež viedla prieskum počasia a vojsk nepriateľa v oblastiach bojových  operácii.
Ak to počasie umožňovalo časti divízie operovali dvojicami a jednotlivými lietadlami „lovcov“ prieskumníkov. Spolu za deň bolo u 227.ŠAD uskutočnených 45 bojových vzletov, z nich na prieskum vojsk nepriateľa a počasia tri bojové vzlety. 
Výsledkom operácii bolo zabitých a zničených: 23 automobilov, jedno delostrelecké postavenie, tri mínometné batérie, jeden zákop ZP, jedno delostr. postavenie ZA, jedna parná lokomotíva a 12 železničných vagónov, 12 povozov. Bol zasiahnutý jeden muničný sklad a založené boli tri ohniská požiarov. po útokoch letcov 227.ŠAD na Il-2 vybuchol aj jeden sklad s benzínom. 

Dňa 08.11.1944 podporučík Konopčuk Andrej Vasiľjevič (Конопчук А.В.), pilot 525.ŠAP, 227.ŠAD, počas útoku v oblasti Michalovce, guľometno-kanónovou paľbou a následným bombardovaním zničil jeden automobil, jeden obrnený transportér, pričom usmrtil aj päť vojakov a dôstojníkov nepriateľa. 


Počas útoku na stanicu Michalovce formáciou štyroch a troch Il-2 o 16:30 hod. MT boli zasiahnuté dva stroje Il-2 od 525.ŠAP. Pilot podpl. Nikolaj V. Šaronov (Шаронов Н.В.) a strelec slob. Anatolij S. Bachmutov (Бахмутов А.С.) sú pohrešovaní.
N.V. Šaronov
Druhá posádka mala podobný osud. Leteli v nej pilot podp. Ivan I. Poponin (Попонин И.И.) a strelec technik-por. Timofej A. Volkov (Волков Т.А.). Posádka sa nevrátila z bojového letu. Poponin padol do zajatia a bol neskôr oslobodený. Volkov je nezvestný.  
I.I. Poponin
T.A. Volkov
Zdroje: denník 227.ŠAD; CAMO, Podolsk, Rusko;