VVS: 11.01.1945

Dňa 11.01.1945 vykonal 208.ŠAP, 227.ŠAD niekoľko bojových akcií. Počas jednej, ktorej úlohou bol nálet v oblasti železničnej stanice Kostoľany, na sústredenie živej sily a techniky nepriateľa sa vyznamenal nadporučík Lysov Viktor Vasiľjevič (Лысов В.В.), veliteľ letky Tambovskej leteckej školy pilotov – stážista pri pluku. Neberúc do úvahy pôsobenie nepriateľskej paľby, zničil dva automobily, umlčal paľbu a batériu protilietadlového delostrelectva, zlikvidoval do 10 vojakov a dôstojníkov nepriateľa. Okrem toho priniesol cenné prieskumné informácie, ktoré sa stali základom pre ďalšiu bojovú činnosť.
Ďalší stážista u pluku, ktorý pochádzal od Tambovskej leteckej školy pilotov, veliteľ roja Poručík Serov Anatolij Dmitrijevič (Серов А.Д.), vo dvojici s poručíkom Bondarenkom vykonával prieskum v oblasti Košice. Tam objavili batériu poľného delostrelectva a nehladiac na silnú obrannú paľbu uskutočnil Serov tri útoky, počas ktorých zničil dve delá a do 15 vojakov a dôstojníkov nepriateľa.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko


Dňa 11.01.1945 gard. kapitán Michail Jegorovič Nikitin (Никитин Михаил Егорович), pilot veliteľ 3. letky, 131.GŠAP, viedol skupinu 15 lietadiel Il-2, s úlohou likvidovať tanky nepriateľa prebíjajúce sa v oblasti Pribeta. Počas príletu k cieľu skupina bola ostreľovaná prudkou protilietadlovou paľbou. Pilot gard. podporučík Anatolij Ivanovič Bubnov (Бубнов Анатолий Иванович) letiaci v druhej štvorici zahliadol, ako po prvej štvorici vedie z pravej strany prudkú protilietadlovú paľbu malokalibrová batéria. Po príkaze veliteľa „do útoku“ v strmhlavom lete, vpravo točivej zatáčke, z výšky 350-400 metrov, presným bombardovaním zlikvidoval malokalibrovú batériu s jej obsluhou, týmto dal možnosť skupine bez strát splniť bojovú úlohu. Počas opätovného útoku Bubnov zahliadol na komunikácii pohyb dvoch tankov a do 10 automobilov, pikujúc z výšky 350-400 metrov kanónovo-guľometnou streľbou a RSami zapálil 2 automobily a zlikvidoval do 15 vojakov a dôstojníkov. 
Pilot gard. podporučík Dmitrij Andrejevič Djačenko (Дяченко Дмитрий Андреевич) zahliadol pohyb do 5 tankov a po príkaze veliteľa „do útoku“ v strmhlavom lete,  z výšky 250-300 metrov, presným bombardovaním zlikvidoval jeden tank. Počas vychádzania z útoku zahliadol, že na veliteľa skupiny vedie paľbu batéria, vybral lietadlo z pikovania a presnou paľbou z kanónov a guľometov a RSami zlikvidoval obsluhu dvoch kanónov. Počas odletu od cieľa veliteľ skupiny mal veľké množstvo priestrelov v stabilizátore a tak cez rádiostanicu oznámil „Djačenko veďte skupinu domov“ Djačenko nehladiac na zložité meteorologické podmienky presne doviedol skupinu na svoje letisko.
Veliteľ tretieho roja gard. poručík Nikolaj Nikolajevič Ivanov (Иванов Николай Николаевич) zahliadol pohyb do 4-ch tankov, v strmhlavom lete,  z výšky 400 metrov, presným bombardovaním zlikvidoval jeden tank. Pri opakovanom útoku Ivanov zahliadol na komunikácii pohyb autokolóny, presnou kanónovo-guľometnou streľbou a RS-ami zapálil dva automobily. 
Pilot gard. podporučík Ivan Michajlovič Byčkov (Бычков Иван Михайлович) letiaci na konci skupiny mal za úlohu fotografovať výsledky bombardovaco-bitevného útoku. Počas príletu k cieľu Byčkov zahliadol ako z pravej strany po skupine vedie prudkú paľbu protilietadlová batéria. Zatočil lietadlom doprava a pikujúc z výšky 350-400 metrov presným bombardovaním útokom zlikvidoval 2 kanóny s obsluhou. Pri opakovanom návrate nad cieľ z dôvodu fotografovania výsledkov náletu skupiny, pri celoplošnej protilietadlovej paľbe prejavil chladnokrvnosť, nebojácnosť a hrdinstvo a splnil úspešne svoju úlohu. Počas bombardovaco-šturmového útoku skupina zlikvidovala 10 tankov a 15 automobilov, čo potvrdilo pozemné vojsko. Za úspešné splnenie bojovej úlohy bolo skupine vyslovené poďakovanie veliteľom 7. Gard. Armády pozemných vojsk.

Sedem lietadiel Il-2 od 2. letky 131.GŠAP dostala za úlohu bombardovaco-bitevným útokom likvidovať techniku a živú silu nepriateľa v oblasti obce Strekov. Počas príletu k cieľu strelec gard.desiatnik Nikolaj Ivanovič Čujkov (Чуйков Николай Иванович) zahliadol z pravej strany kolónu automobilov a neodkladne to oznámil pilotovi lietadla, pilot zatočil s lietadlom a Čujkov zo svojho guľometu ju ostreľoval. Výsledkom paľby zapálil dva automobily.


Skupina 8 Il-2, ktorá vzlietla k likvidácii sústredenia techniky a živej sily nepriateľa v oblasti Svodín bola počas príletu k cieľu napadnutá 4 Bf 109. Dva Bf 109 uskutočnili útok na lietadlo, kde strelcom bol gardový čatár Ivan Alexandrovič Poganov (Поганов Иван Александрович). Poganov majstrovsky zo svojho guľometu odrazil útoky nepriateľských stíhačov, jeden Bf 109 bol počas odrážania útokov zasiahnutý, prudko zatočil vpravo a klesajúc ušiel na svoje územie.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko

Veliteľ roja 31.GIAP, gard. nadporučík Ivan Petrovič Borovoj  (Боровой Иван Петрович) prieskumom objavil: od Nových Zámkov na Nesvady 30 automobilov. Na stanici Nové Zámky 6 transportov majúce po 35 krytých vagónov. Od Dvorov na Nové Zámky 15 automobilov, 3 z nich s delostrelectvom. Komárno horí, na severozápadnej časti výbuchy z paľby od poľného delostrelectva.