VVS: 04.01.1945

Dňa 04.01.1945 gardový rotný  Andrej Gavrilovič Prokopjev (Прокопьев Андрей Гаврилович), strelec 3. letky 131.GŠAP, v zostave 4 lietadiel Il-2, ktorej velil gardový poručík Klevcov, plnil úlohu likvidácie živej sily a techniky nepriateľa v oblasti Esztergom. Počas vychádzania z prvého útoku  bola skupina napadnutá 4-mi nepriateľskými stíhačmi typu Fw-190. Prokopjev nachádzajúci sa v lietadle veliteľa druhej dvojice zahliadol ako na veliteľa druhej dvojice sa pokúša zaútočiť jeden Fw-190. Prokopjev pochopil úmysel nepriateľa a dvomi dávkami odrazil útok nepriateľa, ktorý zatočil vpravo a viac už nezaútočil.

Dňa 04.01.1945 podp. Klimenčuk Leonid Vasiľjevič (Клименчук Леонид Васильевич), pilot 672.ŠAP, 306.ŠAD, 17.LA, v skupine Il-2 uskutočnil bombardovaco-bitevný útok na sústredenie tankov v oblasti Esztergom. Nehladiac na protilietadlovú paľbu Klimenčuk bombami „PTAB“ zapálil jedného „Tigra“.

Piloti 260.BAP, 17.LA plnili úlohy diaľkového prieskumu  (medzi nimi posádky por. Rastuncev Fedor Gavrilovič (Растунцев Федор Гаврилович)).  Objavili a odfotografovali kolónu tankov v počte do 200 kusov v oblasti Komárno a Esztergom, týmto súčasne pomohol veliteľstvu odkryť úmysel nepriateľa – preraziť k obkľúčenej skupine v oblasti Budapešť.
Iná skupila 260.BAP v ktorej letel podp. Tolstoguzov Petr Pavlovič (Толстогузов Петр Павлович), plnila bojovú úlohu bombardovania živej sily a techniky nepriateľa v oblasti Mogyorósbánya (juho-západne od Esztergomu). Úloha bola splnená vynikajúco. Bolo zničených do 15 automobilov a do 20 nemeckých vojakov a dôstojníkov.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko;