VVS: 19.01.1945

Dňa 19.01.1945 letel gard. kap. Kudapin Alexandr Ivanovič (Кудапин Александр Иванович), pomocník veliteľa pluku pre vzdušno-streleckú službu, 131.GŠAP, v zostave jedenástich Il-2, ktorá obdržala za úlohu uskutočniť útok proti útočiacim tankom a živej sile nepriateľa v oblasti Kravany nad Dunajom na pravom brehu Dunaja. Nehľadiac na zlé poveternostné podmienky, vedúci skupiny štvorice Il-2, cez dieru v oblakoch naviedol lietadlá presne na cieľ, uskutočnil prvý skúšobný nálet, aby sa ubezpečil o pravosti cieľa, a takto objavil tanky a živú silu nepriateľa. Následne uskutočnil ďalšie dva útoky, pričom so skupinou sklesal až do výšky 200 metrov, nehladiac na prudkú paľbu, ktorú viedlo nepriateľské protilietadlové delostrelectvo. Po útoku priviedol skupinu v plnom počte na svoje letisko.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko;

Počas dňa 19.01.1945 nadporučík Jevgenij Leontjevič Pančenko (Панченко Евгений Леонтьевич), zástupca veliteľa letky 511.ORAP, z výšky 400 metrov vizuálnym pozorovaním zaznamenal na komunikáciách z Vrábiel  na Nové Zámky a Nitru pohyb dvoch kolón do 170 automobilov, na stanici Nitra tri súpravy a jeden transport, na stanici Šurany tri súpravy, na stanici Nové Zámky tri súpravy a dva transporty, na komunikácii Tata smerom na Komárom pohyb do 80 automobilov, z Komárna na Tatu do 60 automobilov, z Komárna na Nové Zámky do 80 automobilov.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko;