VVS: 02.11.1944

V súlade s bojovými príkazmi štábu 8.LA, 227.ŠAD dvoma plukmi z letiska Guste likvidovala živú silu a techniku nepriateľa v oblastiach: Úbrež, Ruskovce, Fekišovce, Nižná Rybnica, Čop a povodie rieky Latorica, čo je severne od Čopu, a taktiež viedla prieskum komunikácii na trase Čop-Košica-Michalovce. V priebehu dňa 02.11.1944 bolo uskutočnených 49 bojových vzletov, z nich na útok proti živej sile a techniky 42, a sedem na prieskum vojsk nepriateľa. Výsledkom útočných a bombardovacích operácii bolo zabitých a zničených: 4 tanky, 28 automobilov, zničený most na rieke Latorica, čo je severne od Čopu, umlčaných 8 pozícii ZA, 5 pozícii MZA a spôsobených 6 výbuchov, založených 6 požiarov, zničené dve železničné súpravy, na želez. stanici Čop spôsobený výbuch jedného skladu benzínu, zničený jeden sklad s muníciou, zničené dva zákopy, dve samochodné delá a dve poľné delá. 

Dňa 02.11.1944 počas plnenia bojovej úlohy pri útoku na zoskupenie áut, pechoty a delostrelectva v obci Úbrež bol zostrelený protilietadlovým delostrelectvom nad cieľom Il-2 výr. č. 10626 s posádkou pilot podp. Mordarjev Nikolaj Petrovič (Мордарьев Николай Петрович) a strelec des. Makarov Anatolij Archipovič (Макаров Анатолий Архипович). Obaja patrili k 208. ŠAP, 227. ŠAD, 8.LA. Posádka uzatvárala skupinu piatich lietadiel IL-2, vedúcu kapitánom Kabešavidze. Pri priblížení na cieľ sa dostali do oblasti silnej protilietadlovej paľby, a lietadlo prešlo do strmhlavého letu proti cieľu. V tom momente dostal stroj priamy zásah do chvostovej časti lietadla, výsledkom čoho sa odtrhlo smerové kormidlo a lietadlo padlo do vývrtky. Stroj dopadol na južnej časti obce Úbrež , asi 400 metrov od kostola. Posádka zahynula a lietadlo bolo zničené. Podp. Mardarjev, mladý letec, zahynul pri plnení 16 bojového letu na útok proti vojskám nepriateľa.

Zdroje: Denník 227.ŠAD; CAMO, Podolsk, Rusko