ARR: 14.01.1945

Dňa 14. januára 1945 uskutočnili Stuky od Escadrily 74 picaj útok na železničnú stanicu v Lovinobani. 

Zdroj: Bílý M., Androvič Š., Bernád D.: Junkers Ju 87 Stuka, nakladatelství MBI;