VVS: 21.09.1944

Počas dňa 21.09.1944 pokračovali nálety na nepriateľské ciele nachádzajúce sa v úseku Medzilaborce – Palota. Na železničnej stanici v Medzilaborciach bol zasiahnutý železničný transport zložený približne z 30 vagónov. Lietadlá 8.ŠAK ničili v sprievode stíhačiek vojská a bojovú techniku nepriateľa v priestore južne a JZ od Čertižného a Habury, na východ od Medzilaboriec a Paloty. V čase 11:45 - 12:00 hod. stíhačky nepriateľa atakovali vo vzdušnom priestore Čertižné sovietske bitevné lietadlá, pričom sovietsky sprievodní stíhači nepriateľský útok odrazili a zasiahli dve stíhačky Me 109. Pritom sa vyznamenali piloti por. Belikov a por. Meťuchov. Podľa hlásenia sovietskych letcov sa jeden z pilotov zasiahnutých nepriateľských lietadiel zachránil na padáku. Obe nemecké lietadlá spadli v priestore Habury. 

Major Gerasimov Alexandr Ivanovič (Герасимов А. И.),  vedúci skupiny piatich Il-2 patriacich 208.ŠAP, 227.ŠAD útočil a bombardoval techniku a živú silu nepriateľa v oblasti Borov, nehľadiac na činnosť nepriateľského protilietadlového delostrelectva so súčasným útočením 4 stíhačiek Fw 190 nad cieľom.  Skupina vďaka skvelému manévrovaniu a správnej taktike vedúceho nezaznamenala straty a zničila dva tanky, dve protilietadlové stanovištia, dve poľné batérie a do 30 vojakov a dôstojníkov nepriateľa. Za tento let bolo skupine vyslovené poďakovanie od pozemného veliteľstva.

V oblasti Čertižné bol protilietadlovou paľbou nepriateľa pri plnení bojovej úlohy zostrelený Il-2 od 208.ŠAP, 227.ŠAD. Posádku tvorili letec podporučík Makarov Nikolaj Vasiľjevič (мл. лейтенант Макаров Николай Васильевич), nar. 1922 a strelec rotný Galunin Vladimir Georgijevič (ст. сержант Галунин Владимир Георгиевич), nar. 1922. Obaja letci zahynuli. 

Dňa 21.09.1944 zaznamenala nad územím Slovenska stratu stíhačky typu Jakovlev aj 2. letecká armáda, konkrétne jej 153.GIAP, 12.GIAD. Vo vzdušnom boji medzi Brusnicou - Kolbovcami a Jakušovcami bol zostrelený a zahynul sovietsky letec gardový poručík Vodolažskij Michail Vasiľjevič (гв. лейтенант Водолажский Михаил Васильевич), nar. 18.9.1922. Bol nájdený partizánskou skupinou Majerov a v polovici októbra 1944 prevezený do obce Košarovce, okres Stropkov, kde bol pochovaný na miestnom cintoríne.

Vodolažskij
pilot Michail Vasiljevič VodolažskijZdroje: CAMO, Podolsk, Rusko; Slepcov I.;