VVS: 23.12.1944


Skupina šiestich Il-2 od 92.GŠAP útočila na vojská a techniku nepriateľa v oblasti Kalná nad Hronom. Pri prílete k cieľu bola skupina atakovaná osmičkou nepriateľských stíhačov a privítaná prudkou streľbou protilietadlového delostrelectva. Neberúc ohľad na nepriateľskú činnosť skupina splnila stanovenú úlohu. Zastavila postup nepriateľa a zničila pritom 1 tank, 5 automobilov, založila na mieste veľký požiar a zaútočila na pechotu, kde zničila do 2 oddielov živej sily nepriateľa.

Ljadskij Timofej Sergejevič: "Dňa 23. decembra pri vzlete začal vynechávať motor pilota Kumskova, a v predu – železničná trať. Bol prinútený zatiahnuť podvozok a pristáť na brucho. Sudoginovi sa pri vzlete poškodil chladič s vodou. Pristál na susednom letisku. V našom 90-tom gardovom šturmovom leteckom pluku zostalo niečo viac ako 15 lietadiel, z 32-och. A skoro u všetkých dochádza ku koncu životnosť motorov. A nových nieto. 
V tento deň sme útočili na pozície pri obci Kalná, juhozápadne od Levíc. Pri odchádzaní od cieľa sa formácia natiahla, tak som sa vrátil k vzadu letiacim...
...V týchto dňoch skupinu viedol Šmigoľ, veliteľ letky 92-ho pluku. Zaútočili na nich Fw-190. 
Pri úniku od dvojice stíhačov, začal prudko manévrovať. Po pristáti na letisku na smerovke našiel dieru  a na rádiovej anténe visel roztiahnutý padák. Strelca nebolo: vypadol pri prudkých manévroch – nebol pripútaný pásmi."
V tento deň zahynul strelec gardový čatár Naumov Alexej Naumovič (Наумов Алексей Наумович), narodený 1922, od 92.GŠAP, ktorý sa 23.12.1944 nevrátil z bojového letu v oblasti Vyškovce nad Ipľom. Letel na lietadle Il-2 a za túto akciu bol posmrtne navrhnutý na vyznamenanie. Stalo sa to okolo 16:42 hod. moskovského času, kedy šestica Il-2 doprevádzaná ôsmimy lietadlami Jak-9 bola napadnutá v oblasti Ipeľského Sokolca ôsmimi FW 190. Skupina bola vedená pilotom gard. kap. Šmigolom, hrdinom SSSR, a pilotom práve lietadla, v ktorom sedel Naumov. Počas prvého úhybného manévru Naumov alebo vypadol ale sám vyskočil z lietadla v oblasti Vyškovce nad Ipľom.
Hrdina SSSR Šmigol, veliteľ 92.GŠAP.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko; ЛЯДСКИЙ, Тимофей Сергеевич, 90- гв. шап, ЗАПИСКИ ИЗ ЛЁТНОГО ПЛАНШЕТА;


Dňa 23.12.1944 o 12:15 hod. CET šestica Il-2 vedená  Ivan Klimentevičom Prosandeevom (Просандеев Иван Климентьевич) do oblasti Sokolca. Stretli skupinu ôsmych  Fw 190, z ktorých dva doprovodní stíhači zostrelili.
Po akcii bol pohrešovaný jeden Iljušin Il-2m3 výr.č.1872571, číslo motora 258599, patriaci 91.GŠAP. Jeho posádku tvorili:
Pilot podporučík Daranovič Vladimír Grigorjevič (Даранович Владимир Григорьевич), narodený 1921, a strelec vojak Daniluškin Nikolaj Andrejevič (Данилушкин Николай Андреевич), narodený 1925. Obaja zahynuli pri plnení bojovej úlohy s lietadlom Il-2, keď boli zostrelení stíhačom nepriateľa v oblasti Kozmalovcy  (pozn. Veľké - Malé Kozmalovce). 
91.GŠAP v ten deň stratil ešte dva stroje, avšak oba na domácom letisku chybou posádky pri manévrovaní.
Prosandeevom Ivan Klimentevič
Hrdina SSSR a veliteľ 91.GŠAP
Zdroj: CAMO, Podolsk, Rusko;


Štyri lietadlá Jak-1 od 179.IAP, 331.IAD sprevádzali sedem Il-2 do oblasti Kalná nad Hronom. Sprievodné Jaky  pri odchádzaní od cieľa boli napadnuté 10 Fw-190 a začal sa nerovný vzdušný boj. Dva Fw 190 sa predrali k Šturmovikom a zahájili paľbu. Nadporučík  Boris Semenovič Lednev (Леднев Борис Семенович) so svojou dvojkou si všimol problémy, do akých sa Šturmoviky dostali a ponáhľal sa im pomôcť. Stíhači nepriateľa boli zaujatí útokom na Šturmoviky a preto nezaregistrovali útok zo zadu zospodu. Z krátkej vzdialenosti zostrelil jeden Fw 190 nad Kubáňovom a jeho dvojka zostrelila druhý Fw-190 snažiaci sa ujsť loopingom. V tomto nerovnom súboji štyri Jaky zostrelili 4 Fw 190, stratiac jeden Il-2, zostrelený stíhačmi nepriateľa.

Druhá dvojica letcov v zložení vedúci dvojice nadporučík V.N. Bočarov (Бочаров Василий Николаевич) a jeho dvojka podporučík Vladimír Ivanovič Afanasiev (Афанасиев Владимир Иванович) vstúpila do súboja a počas 10 minútového súboja zostrelil Afanasiev jeden Fw 190 nad Kubáňovom. Bočarov taktiež nárokoval zostrel Fw 190.
Počas druhého letu 23.12.1944 nadporučík Bočarov bol zasiahnutý protilietadlovou paľbou nepriateľa, nehladiac na útoky nepriateľských stíhačov Afanasiev kryl svojho veliteľa, vďaka svojej zručnosti a vzájomnej spolupráci umožnil návrat svojho veliteľa na letisko. Šturmoviky počas sprevádzania straty nezaznamenali.


Dňa 23.12.1944 gard. poručík Grigorij Ivanovič Fedosij (Федосий Григорий Иванович), pilot 151.GIAP, 13.GIAD, letel v skupine lietadiel v zostave 4 Jak-1 a 2 Jak-9, ktorá prikrývala pozemné vojská v oblasti Ipeľský Sokolec, Žemliare a Mýtne Ludany. Skupina zviedla aktívny, prudký vzdušný boj so štyrmi skupinami lietadiel nepriateľa do 27 Hs-129, 10 Fw-190, ktoré sa pokúšali pod ochranou šiestich Me-109 útočiť na naše pozemné vojská. V prudkom vzdušnom boji gard. poručík Fedosij, útokom z vrchu a zozadu, z kanóna a guľometu zo vzdialenosti 100-80 metrov zostrelil jeden Fw 190. Zostrelený Fw 190 dopadol 6-10 kilometrov západne od Želiezoviec, čo potvrdili gard. nadporučík Parovin, gard. podporučík Rogatin.
Badp. Parovin (Паровин) sám nárokoval zostrel jedného Hs 129, ktorý mal dopadnúť juhovýchodne od  Bátoviec. 


Dňa 23.12.1944 sa vo vzdušnom boji stretlo šesť La-5 od 177.GIAP so skupinou ôsmich Fw 190 a Me 109. Gard.nadp. Maľcev Konstantin Saveľjevič (Мальцев Константин Савельевич), pilot a zástupca veliteľa letky 177.GIAP, 14.GIAD zabezpečoval krytie pozemných vojsk. Pri tom sa zúčastnil dvoch vzdušných bojov, v ktorých samostatne zostrelil dve nepriateľské lietadlá. Jeden Fw-190 nad obcou Zalaba. Zostrel potvrdili gard. poručíci Abramov a Ušakov a gard. podp. Borisov.  Druhým zostrelom bol jeden Me-109, ktorý premohol v oblasti 1-2 km južne od obce Lontov. Tento zostrel mu potvrdili gard. major Morozov, a gard. poručíci Ušakov a Abramov.

Ako wingman letel Maľcevovi gard. poručík Abramov Nikifor Semenovič (Абрамов Н. С.) a vzorným krytím umožnil vedúcemu skupiny dosiahnuť jeho dvojitý úspech.

K otázke oponentov bližšie nájdete v pojednaní o Luftwaffe z 23.12.1945. 

Zdroj: М. Ю. Быков - "Победы сталинских соколов".  Изд. "ЯУЗА - ЭКСМО"; CAMO, Podolsk, Rusko;


Dňa 23.12.1944 gard. desiatnik  Vasilij Petrovič Kobelev (Кобелев Василий Петрович), strelec 3.letky 131.GŠAP, letel v skupine 8 Il-2, ktorej bola pridelená úloha likvidovať prepravu na rieke Dunaj v oblasti Esztergom a nedať tak ustupujúcemu nepriateľovi možnosť prepraviť sa. Počas príletu k cieľu bola skupina napadnutá 12 Fw 190. Palubný strelec Kobelev súčasne zahliadol nepriateľských stíhačov, upovedomil pilota lietadla a raketou dal signál vzadu letiacim posádkam, čím taktiež nedal nepriateľským stíhačom šancu uskutočniť prekvapujúci útok. Počas vychádzania z útoku 2 Fw 190 opakovane atakovali veliteľa štvorice, zospodu a zozadu. Kobelev presnou paľbou zo vzdialenosti 300-250 metrov začal odrážať útok a jeden Fw 190 rýchlym zatočením doľava, dymiaci, v klesaní ušiel na svoje územie.

Rotný Vasilij Jakovlevič Zausaliv (Заусалив Василий Яковлевич), strelec-radista 511.ORAP, objavil pohybujúcu sa autokolónu do 120 automobilov z Bicske na Komárno, na stanici Tata štyri súpravy a dva transporty.

Podvečer 23.12.1944 podp. Čudin Vasilij Grigorjevič (Чудин В.Г.), pilot 930.NBAP v meste Esztergom založil požiar (potvrdila posádka Jeršov-Maslov).