VVS: 11.03.1945

V noci na 11.03.1945 por. Dmitrij Dmitrijevič Smirnov (Смирнов Дмитрий Дмитриевич), pilot 392.NBAP, uskutočnil štyri bojové vzlety na miesto Bystrica. Výsledkom bombardovania boli štyri zničené automobily. Letec založil dve ohniská požiarov a spôsobil jeden výbuch veľkej sily. Potvrdili posádky: por.Osipovskij - por.Marťjanov, por.Kornejev - por.Jemeľjanov.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko


Dňa 11.03.1945 kap. Vladimir Georgijevič Zavadskij (Завадский Владимир Георгиевич), veliteľ letky 511.ORAP, svojím prieskumným letom uskutočnil fotografovanie obrannej línie na trase: Süttő - Farná - Tekov - Tekovské Lužany. Výsledkom rozboru leteckých fotografií bolo objavené nasledovné: Na stanici Süttő jedna súprava a západne od obce na rieke Dunaj jedna bárka; na južnom okraji obce Batadov (Bátorove Kosihy?) jedna protilietadlová batéria a východnom okraji jedna delostrelecká pozícia. Západne od obce Búč oddelené palebné zákopy a pozície delostrelectva. Východne od obce Búč päť delostreleckých pozícii. V obciach Nová Vieska, Strekov, Gbelce, Svodín, Farná, Snarejvice (?), Tekov, Bajka, Ľubá, Divá bol odkrytý celý systém obrany, systémy zabezpečenia a palebné pozície nemeckých vojsk. Po prieskume bol uskutočnený bombardovací útok letectvom. 
kap. Zavadskij Vladimir Georgijevič
Hrdina ZSSR
V tento deň pripadla prieskumná úloha aj na stíhačov 513.IAP, 331.IAD
Por. Nikolaj Timofejevič Černikov (Черников Николай Тимофеевич), pilot 513.IAP, 331.IAD, letiac vo dvojici na prieskum letísk a železničných staníc v oblasti Nitra – Komárno, v zložitých meteorologických podmienkach objavil v oblasti Nitra, využívané nepriateľské letisko s lietadlami. Na stanici Komárno ďalej objavil veľké sústredenie vojenských železničných súprav. Všetky uvedené informácie boli súčasne odovzdané poručíkom Černikovom na veliteľský štáb k prijatiu ďalších opatrení.

Nadporučík Alexandr Grigorjevič Grigorjev (Григорьев Александр Григорьевич), zástupca veliteľa letky 513.IAP, 331.IAD, obdržal úlohu fotografovania v oblasti Komárno. Nehladiac na zlé poveternostné podmienky a intenzívnu paľbu zo strany nepriateľa, nadporučík Grigorjev úlohu splnil úspešne, za čo od veliteľstva obdržal poďakovanie.


Por. Naum Naumovič Rabinovič (Рабинович Наум Наумович), veliteľ roja 513.IAP, 331.IAD, pri plnení bojovej úlohy krytia šturmovikov v oblasti Komárno, stretol so svojou letkou skupinu nepriateľských lietadiel v počte šesť Fw-190, cieľom ktorých bolo napadnúť Il-2. Prvý zahliadol skupinu lietadiel poručík Rabinovič, vrhol sa na nich a prvým útokom rozprášil skupinu nepriateľských lietadiel.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko

Preskúmať nepriateľské presuny pozdĺž ciest Banská Štiavnica - Žarnovica, Banská Štiavnica - Breznica a dostupnosť prechodov na rieke Hron v oblasti Žarnovica - Sv. Kríž nad Hronom bola úlohou dvoch posádok Il-2 od 92.ŠAP v zložení Alfejev - Mester (Алферьев — Местер)Belonožko - Samoshkin (Белоножко — Самошкин). Medzi 09:00  až 10:05. hod. splnili svoju úlohu aj napriek oblačnosti nad Zvolenom vo výške 600 až 900 metrov.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko; Denník 92.pluku;