VVS: 12.03.1945

Dňa 12.03.1945 letel podp. Viktor Fedorovič Fomenko (Фоменко Виктор Федорович), pilot 513.IAP, 331.IAD, vo dvojici na prieskum letísk a železničných staníc. V zložitých meteorologických podmienkach v oblasti Nitra objavil veľké sústredenie vojenských súprav. Tieto informácie boli ihneď odstúpené na veliteľstvo k prijatiu potrebných opatrení.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko