VVS: 03.09.1944

Poručík Žukov Jelisej Jegorovič (Жуков Елисей Егорович), letec 646.NBAP uskutočnil tri osobitne dôležité a zložité lety na splnenie špeciálnych úloh. Jeden z nich na dopravu nábojov a potravín k partizánom do oblasti Čerkaských lesov a dva k vysadeniu parašutistov – špec. pracovníkov do hlbokého tylu nepriateľa (na Slovensko). 
V noci na 03.09.1944 na lietadle Po-2 bez šturmana, majúc na palube jedného parašutistu – špec. pracovníka a druhého priviazaného ku krídlu lietadla, vzlietol k ich výsadku do oblasti Petrovce (Slovensko). Ešte pred tým, poznajúc zložitosť a dôležitosť letu, sám sa dôkladne pripravil a inštruoval parašutistov, čo majú robiť v momente zoskoku. 
Pri lete bez šturmana, letec musel zvládnuť techniku pilotáže a aj dokázať sa zorientovať, čo bolo možné len na základe dobrej znalosti oblasti. Techniku pilotáže komplikovali stúpajúce a klesajúce prúdenia vzduchu a veľký odpor lietadla vo vzduchu. 
Vynaložiac všetku silu a umenie, Žukov našiel bod Petrovce, nadviazal spojenie so zemou vyslal dohodnuté signály a po klesnutí do výšky 800-700 metrov vysadil parašutistov. Pri tomto zoskoku lano, ktorým bol priviazaný k sedadlu pilota parašutista nachádzajúci sa na krídle, poškodilo ľavé krídlo lietadla. Stalo sa tak v dôsledku nesprávneho pohybu tohto parašutistu. 
Lietadlo sa z tohto dôvodu stalo ťažko ovládateľné, no vďaka svojím vynikajúcim pilotným schopnostiam letec priviedol lietadlo na svoje letisko.
Po oprave lietadla, sa ihneď pripravil k opätovnému letu. Dvaja parašutisti boli posadení do kabíny lietadla, a ich padáky a náklad boli pripevnené za kabínou. Takéto rozmiestnenie zväčšilo odpor lietadla počas letu. Počas letu vľavo sediaci parašutista sa nesprával pokojne, čím narúšal pilotáž lietadla. Nedoletiac ani 30 kilometrov do Petroviec, lietadlo sa začalo divne správať. Ovládanie lietadla nefungovalo. A keď zbadal v pozadí lesný masív, letec pochopil, že lietadlo sa dostalo do vývrtky. Ešte raz skúsil ovládanie lietadla, no tak ako predtým lietadlo nereagovalo. Lietadlo vo vývrtke padalo k zemi. Pilot sa obzrel dozadu a zbadal otvorenú kupolu padáka. Pochopil, že vývrtku spôsobil otvorený padák. Žukov vyvinul všetku silu  na ovládanie a s posledným úsilím, skúšal prúdom vzduchu zhodiť parašutistu, vylomil pritom trup lietadla a dolámal ľavý stabilizátor chvostového kormidla. Oslobodiac sa od parašutistu Žukov vyviedol lietadlo z vývrtky vo výške 300 metrov a pokračoval v lete. Lietadlo klesalo a z dôvodu poškodenia ľavého stabilizátora chvostového kormidla sa ťažko ovládalo. 
Žukov, ktorý vynaložil všetky sily už nemohol pokračovať v lete, rozhodol sa nájsť miesto pre pristátie a obhliadnuť poškodené lietadlo. Nájdená plocha bola ohraničená horami a mala neveľké rozmery. No vyčkávať už nebolo možné a s vyvinutím všetkých síl z výšky 100 metrov šiel na pristátie a posadil lietadlo na ploche s malými rozmermi. 
K nemu bol ešte v tú istú noc z pluku vyslaný personál, čo mu umožnilo opraviť lietadlo a vrátiť sa na svoje letisko.   

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko