VVS: 25.08.1944


Sovietsky prieskum pozícií nepriateľa pokračoval aj 25.08.1944. Major Balašov Vasilij Dmitrijevič (Балашов В.Д.), veliteľ letky  8. samostatného prieskumného pluku so svojim rojom vyfotografoval skrytý obranný systém nepriateľskej obrany na trase: Snina-Ulič, hora Bukovinec-Tuchla.
Major Petrov Illarion Fedorovič (Петров И.Ф.), veliteľ letky 8. samostatného prieskumného pluku  z výšky 3000 metrov so svojím rojom sfotografoval skrytý systém obrany nepriateľa na trase: Sipa (Snina?)-Ulič.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko