USAAF: 06.12.1944


Druhou skupinou, ktorá bola vyslaná 6. decembra 1944 bombardovať Bratislavu bola 464. bombardovacia skupina. Z tridsať jedna bombardérov participujúcich sa do cieľovej oblasti nad Bratislavu dostalo dvadsať deväť. Pre veľkú oblačnosť nad cieľom – bratislavským železničným depom – sa rozhodli bombardovať príležitostný cieľ, ktorým sa stala zoraďovacia stanica v Devínskej Novej Vsi. Dvadsať šesť bombardérov B-24 od 464.BG zhodilo o 11:15 hod. 61 ton bômb. Viditeľné zásahy boli zaznamenané na východnej časti cieľa, kde dopadla väčšina odhodených bômb. Tri až štyri ohniská skazy boli zaznamenané v centrálnej oblasti stanice, ktoré si vyžiadali dočasné avšak nie vážne prerušenie koľají. Na východnej a južnej časti cieľa boli vážne zasiahnuté budovy, ležiace v tesnej blízkosti stanice. Časť bômb dopadla do polí susediacich so stanicou.

Tri posádky zhodili bomby na príležitostné ciele. Jedna posádka bombardovala Mosonmagyaróvar. Ďalšia posádka na lietadle B-24 42-52070 zhodila 2,5 tony bômb na priemyselný objekt v meste Vágsellye (Šaľa) a jedna posádka sa zbavila 0,75 tony bômb - zvyšku svojho bombového nákladu, uväzneného v útrobách bombardéru pravdepodobne v dôsledku primrznutia k závesom, nad mestom Pezinok, pričom mala zasiahnuť zásobáreň paliva.

Dňa 6. decembra 1944 medzi 11:20 až 12:20 hod. bola bombardovaná Devínska Nová Ves. Na obec bolo zhodených asi 200 bômb. Zasiahnutá bola najmä severná časť obce kde boli spôsobené škody na obytných domoch. Zároveň bola 6 bombami zasiahnutá železničná stanica, kde bolo poškodených 6 koľajníc. Doprava osobná sa korigovala len výhybkami. Tiež bola zasiahnutá obytná štvrť južne od železničnej stanice. Počet mŕtvych sa odhadol v prvých hodinách po nálete na 12 osôb, ranených asi dvadsať. V skutočnosti však na mieste bolo zabitých 14 osôb, ťažko zranených 34, z nich niektorí počas prevozu do nemocníc v Bratislave zomreli. Pri bombardovaní boli usmrtené i dve žiačky miestnej školy. Boli to 7-ročná Šteflovičová a 9-ročná Cingelová.
V Devínskej Novej Vsi bolo úplne zničených 40 domov. Trvale neobytných bolo 50 domov, poškodených ale opraviteľných 49 domov.

Analýza fotografie vyhotovenej z paluby bombardérov 464. bombardovacej skupiny po útoku na Devínsku Novú Ves dňa 6. decembra 1944.

"Dňa 6.12.1944 o 11:15 hod. bola bombardovaná stanica Devínska Nová Ves s najbližším okolím. Nálet uskutočnili tri menšie zväzy anglo-amerických lietadiel. Ich cieľom, pevne verím, bola stanica. Bohužiaľ zasiahli všetko možné len stanicu málo. Bol vyhlásený riadne letecký poplach, v stanici bolo len málo vozňov. V koľajisku stanice boli 4 krátery asi v priestore km.41, jeden veľký a tri menšie, smer naprieč stanice. Poškodením boli vylúčené z prevádzky mimo 9, 11, 13 a 15 koľaje všetky ostatné koľaje spolu s vlečkou "Tehelňa". Všetky okná na staničnej budove boli vybité, skladište materiálu a hmotín, skladište odboru i s bytom traťmajstra boli demolované. Na hradle číslo I. boli vybité všetky okná a vytrhané dvere, skladište uhlia bolo rozbité, posunovačská kasáreň demolovaná, naturálny byt naproti stanice bol tiež poškodený. Niekoľko návestných telies bolo rozbitých. Telefonické spojenie bolo úplne prerušené. Elektrické vedenie bolo zničené. Bolo poškodených 13 vozňov, väčšina ľahko, žiaden nevykoľajil. Zo železničných zamestnancov boli usmrtení: Erant Granec, skladník; Robert Polák, výhybkár. Ťažko ranení boli: Ondrej Markovič, sml. zam., vozopisár; Ján Cabadaj, posunovač. Ľahko ranení bol Cyril Klena, telegrafista.
Preprava nebola valne poškodená. Bombardovaním bola ťažko postihnutá "Kolonia" a ulička pri stanici. Bolo poškodených 113 domov a úhrnom zahynulo 13 osôb, väčšinou z "Polanského" majera, medzi nimi i evakuovaní ukrajinci."


Zničené obytné budovy na severozápadnom okraji obce v blízkosti železničnej stanice.


Zdroj: Pamätná kniha stanice Dev.N. Ves; NMR 464.BG, NARA, USA; SNA Bratislava;