VVS: 26./27.10.1944


V noci na 27. októbra 1944 boli pre príslušníkov Brianskej divízie zadané tie isté dispozície ako v predošlú noc. No vyčlenených na ich realizáciu bolo len 60 Mitchellov. Nakoniec sa ich do vzduchu dostalo 61. A tým, čo mali smerovať na Slovensko, bolo zadané nové miesto zhodu materiálu. Stalo sa tak z toho dôvodu, že povstalecké letisko Tri Duby ráno 26. októbra 1944 obsadil nepriateľ, konkrétne príslušníci bojovej skupiny Schill. Sovietski letci tak dostali dispozície a pokyny, že náklad počas noci na 27. októbra budú zhadzovať na nové miesto s názvom Donovaly, ktoré sa nachádzalo 16 km severovýchodne od Banskej Bystrice. Zhadzovať materiál mali na znamenie troch ohňov rozložených do trojuholníka, zdupľovanými dvoma zelenými raketami a v Morseovej abecede vysielaným písmenom R.
   K realizácii a splneniu tejto špeciálnej úlohy pre potreby slovenských partizánov bolo vybraných dvadsaťdva posádok zastupujúcich všetky tri letecké pluky 4. g. Brianskej ADDD. Ako prieskumník počasia a dvadsiata tretia posádka letela opäť osvedčená zostava g. npor. A.A. Prilepka. Zatiaľ čo v Kalinovke panovala 10-ballová oblačnosť, v priestore hôr ich privítali len slabé mraky s dohľadnosťou desať kilometrov. Rovnaké počasie panovalo aj v priestore cieľa, aj keď vo výške od 1800 do 2000 m „špinili“ oblohu riedke mraky od 4 do 7 stupňov. O danom stave počasia podali hlásenie veleniu divízie. Preletiac nad predpokladaným miestom zhodu uvideli pod sebou tri ohne rozmiestené do trojuholníka a k oblohe vysielané Morseovou abecedou písmeno R. Boli teda nad cieľom. Potvrdili to aj do vzduchu vystrelené dve zelené rakety. No oni len mohli ľutovať, že na tento prieskumný let boli vyslaní bez nákladu. Dolu poslali pozdrav v podobe zablikania obrysových svetiel a zamierili domov smerom na východ. Vyznačiť navádzací bod miesta zhodu pripadlo navigátorovi g. por. B.M. Tiľkunovi z posádky g. por. V.P Kanygina, letiacej na Mitchelly „žltá 5“. Bohužiaľ len pripadlo. Počas letu sa im pod pravým krídlom sám spustil do činnosti jeden osvetľovací SAB 100. Tým pádom nepripravili pre svojich kolegov značku a preto sú vedení v sovietskych archívnych materiáloch, že počas noci na 27. októbra 1944 nesplnili zverenú bojovú úlohu. Dôsledkom toho si plukovná skupina 13.GAPDD v tmavej noci musela cieľ vyhľadať sama. Všetkých jej päť B-25 s posádkami g. por. V.G. Kuzovova, g. por. B.F. Archipova, g. por. I.J. Kuznecova, g. por. G.I. Koľcova a g. por. G.A. Perekaľského v priebehu tridsiatich minút ku spokojnosti kontrolóra, ktorého post tentokrát zastával zástupca veliteľa pluku g. pplk. J.K. Gudimov, splnilo svoju úlohu a vysadili 3750 kg nákladu uloženého v tridsiatich vakoch.


Výborný letec a veliteľ lietadla V.P. Kanygin (12.6.1921 – 20.3.2014). V bojoch VVV pôsobil od 19.7.1942 a do konca vojny absolvoval 251 bojových letov. Od 8.5.1995 čestný občan mesta Noginsk. Na vojnovej snímke (vľavo) v príprave na ďalší bojový let.

Od 335.APDD vzlietlo sedem B-25. Ako prvý do priestoru Donovalov priletel g. por. L.F. Grinevič, ktorý mal na palube hrdinu ZSSR g. kpt. M.V. Žuravkova, letiaceho vo funkcii kontrolóra práce jeho posádky. Keďže cieľ bol perfektne označený, navigátor g. ppor. K.F. Poršnev mohol uskutočniť zhod nákladu z paluby stroja s trupovým číslom „12“ priamo z príletového kurzu. Následne pod sebou videli tmavé kontúry šiestych vakov, nad ktorými sa o chvíľu na to roztvorili biele kopule padákov a pomaly klesali k zemi vzďaľujúc sa od ich stroja...

Umaň, jún 1944. Hromadné fotenie príslušníkov 1. letky 13. g. Roslavľského APDD pred strojom Mitchell B-25C sériového č. 42-87594, zástupcu veliteľa letky g. kpt. M.V. Žuravkova (10.9.1920 – 6.7.1969). Ide o málo známy snímok, kde sa V.M. Žuravkov nachádza druhý zľava. V rámci VVV pôsobil od 22.6.1941 a absolvoval 265 bojových letov, z ktorých bolo 240 v noci. Od 19.8.1944 držiteľ titulu hrdina ZSSR, keď obdržal Zlatú hviezdu hrdinu ZSSR č. 5123. Od októbra 1944 lietal ako veliteľ letky 335.GAPDD.


Podobne sa činili aj posádky g. por. F.F. Ivanova, por. N.V. Isakova, g. ppor. S.T. Tymčuka, g. por. V.M. Sorokina, g. kpt. V.N. Kotoviča a g. por. J.S. Folimonova s druhým pilotom g. ppor. S.P. Baranišnikovom. Všetci zadanú bojovú úlohu úspešne splnili a spolu v priestore Šport hotela na Donovaloch vysadili 5250 kg nákladu nachádzajúceho sa v 42 vakoch.
Do priestoru Donovalov od 15.GAPDD vzlietlo deväť lietadiel B-25. Na čele letel veliteľ LP g. pplk. V.M. Cyganenko, ktorému robil navigátora navigátor pluku g. mjr. F.S. Jalovoj. V priestore cieľa posádky pracovali od 00:30 do 00:45 h. V tomto čase sa rapídne zhoršilo počasie a úlohu splnilo len osem posádok. Posledná z nich, veliteľská, už tú česť nemala, nakoľko oblaky kompaktne zakryli cieľ pod nimi. Veliteľ pluku Cyganenko mimo iné aj za splnenie tejto úlohy v nepriaznivých meteorologických podmienkach s prebitím mrakov navrhol veliteľa lietadla g. por. M.M. Guseva na vyznamenanie radom Červenej hviezdy a g. ppor. V.M. Poljanina na vyznamenanie radom Lenina.
   Okrem ich dvoch náročnú úlohu v slovenských horách splnili posádky veliteľa letky g. mjr. G.L. Leontieva, g. npor. V.A. Čepurka, g. por. P.M. Drozdova, g. por. A.T. Anisimova, g. ppor. A.A. Bočina a g. kpt. V.G. Komjagina. Dovedna zhodili náklad s hmotnosťou 5600 kilogramov uložený v 48 vakoch.

   Z celkového počtu 22 bombardérov B-25, ktoré sa tej noci zúčastnili letu do priestoru Donovál, vlastne dvadsaťtri ak počítame aj posádku prieskumníka počasia g. npor. A.A. Prilepka, dvadsať zadanú úlohu splnilo a do hôr v priestore Donovál od 23:55 do 00:52 h. MČ zhodili vo 120 vakoch 14600 kilogramov nákladu (iný zdroj uvádza 15000 kg).