VVS: 09.12.1944

Dňa 09.12.1944 rotný Zausaliv Vasilij Jakovlevič (Заусалив Василий Яковлевич), strelec-radista 511.ORAP, objavil na komunikácii z Komárna na Esztergom v pohybe autokolónu do 150 automobilov, a na stanici Nové Zámkysedem vlakových súprav.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko

Gardový poručík  Anatolij Jakovlevič Rogov (Рогов Анатолий Яковлевич), veliteľ roja 31.GIAP, 6.GIAD, vo dvojici plnil úlohu prieskumu nepriateľských vojsk za krajne nepriaznivých meteorologických podmienkach. Prieskumom zaznamenal v železničnej stanici Komárno 5 transportov majúcich po 30-40 krytých vagónov, na stanici Sireň 3 transporty majúcich po 30-35 vagónov, na stanici Ács na Komárom transport v pohybe majúci do 40 krytých vagónov. Od stanice Csém na Kisbér transport v pohybe majúci do 30 krytých vagónov. Od Esztergomu do Komárom a späť 20 kusov plavebných prostriedkov na rieke Dunaj. 2 kilometre juhovýchodne od Komárom poľná batéria nepriateľského poľného delostrelectva na palebných pozíciách.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko