VVS: 05.09.1944

V noci  na 05.09.1944 v oblasti Karpát (Slovensko) sa na ploche 9 kilometrov južne od Gornicy nachádzali tri lietadlá Po-2, z ktorých dve boli poškodené a neboli schopné letu kvôli chýbajúcim náhradným dielom. Sama plocha s rozmerom 45 x 150 metrov mala okrem prevýšenia 645 metrov aj šikminu na jednu stranu 20 stupňov a na druhú stranu 15 stupňov. Prístup dookola ohraničovali hory s výškou od 800 do 1100 metrov. Silné stúpajúce a klesajúce prúdy vzduchu nedávali možnosť letieť lietadlu Po-2 v nízkej výške. Letec poručík Kaveckij Petr Antonovič (Кавецкий Петр Антонович), od 646.NBAP, bez šturmana, majúci na palube lietadla technika, náhradné diely a vrtuľu, vzlietol na pomoc. Vďaka pilotnému umeniu, hrdinstvu a skúsenostiam poručík Kaveckij našiel plochu. Klesajúce a stúpajúce prúdy vzduchu hádzali s lietadlom a zrážali ho k zemi. Prekonajúc všetky zložitosti, využijúc svoje schopnosti úspešne posadil svoje lietadlo aj s dôležitými náhradnými dielmi na zem. Po pristáti sa Kaveckij podieľal na oprave poškodených lietadiel. Počas 35 minút úmornej práce boli lietadlá opravené a spolu s ním sa vrátili na svoje letisko.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko