VVS: 13.01.1945

Dňa 13.01.1945 uskutočnil 208.ŠAP, 227.ŠAD niekoľko vzletov nad Slovenské územie. Do oblasti Čečejovce bolo vyslaných päť lietadiel Il-2 s úlohou napádať techniku a živú silu nepriateľa. Skupinu viedol nadporučík Batiňkov. Pod jeho velením letela aj posádka podporučíka Vejnera Alexandra Semenoviča (Вейнер А. С.), ktorej sa napriek silnej protilietadlovej paľbe podarilo zničiť jeden automobil, zlikvidovať do 5 nepriateľských vojakov a spôsobiť veľký požiar.
Nad Čečejovce sa dostal aj nadporučík Lysov Viktor Vasiľjevič (Лысов В.В.), veliteľ letky Tambovskej leteckej školy pilotov, ktorý bol u 208.ŠAP, 227.ŠAD na stáži. Neberúc do úvahy pôsobenie nepriateľskej paľby troch batérii zničil jednu batériu, jeden sklad s muníciou a zlikvidoval do 15 nepriateľských vojakov.

Aj poručík Serov Anatolij Dmitrijevič (Серов А.Д.), veliteľ roja Tambovskej leteckej školy pilotov – toho času stážista pri 208.ŠAP, 227.ŠAD letel v skupine lietadiel, ktoré viedol nadporučík Batiňkov pri útoku na obec Moldava, útočiac v oblasti výbuchov protilietadlových granátov nepriateľa, útokom zničil jeden sklad s muníciou, umlčal streľbu dvoch protilietadlových postavení. V tento deň uskutočnil štyti bojové vzlety. Od veliteľa 8.LA mu bolo vyslovené poďakovanie.

Dňa 13.01.1945 nárokoval južne od Rožňavy zostrel Storcha letec nadp. Brigidin Ilja Tarasovič (Бpигидин  илья Tapacoвич), pilot La-5 od 3.GIAP.
nadp. Brigidin Ilja Tarasovič

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko; Bykov book;