VVS: 18.01.1945

Dňa 18.01.1945 viedol  kapitán Guľajev Sergej Fedorovič (Гуляев С.Ф.), veliteľ letky 208.ŠAP, 227.ŠAD, skupinu štyroch Il-2 k útoku na živú silu a techniku nepriateľa v oblasti komunikácii južne od Košíc. Vďaka presnému navádzaniu rádiostanicou, boli zničené dva tanky, tri automobily, jeden obrnený transportér a spôsobený výbuch skladu s muníciou, za čo bolo od pozemného veliteľstva vyslovené poďakovanie.

Nadporučík Lysov Viktor Vasiľjevič (Лысов В.В.), veliteľ letky Tambovskej leteckej školy pilotov – toho času stážista pri 208.ŠAP, 227.ŠAD sa zúčastnil v útočnom nálete na sústredenie techniky a živej sily nepriateľa v oblasti Košice,  neberúc do úvahy pôsobenie nepriateľskej paľby z dvoch batérii. Vykonal tri útoky výsledkom čoho bolo zničené jedno samochodné delo a umlčal paľbu jednej batérie protilietadlového delostrelectva. Počas útokov likvidoval do 10 nepriateľských vojakov.

Dňa 18.01.1945 dostal gard. por. Krasnov Alexandr Borisovič (Краснов Александр Борисович), letec 48.GORAP, úlohu urýchlene určiť polohu vojsk v oblasti Esztergom a Komárno. V zložitých meteorologických podmienkach počas nízkeho letu za neutíchajúcej silnej nepriateľskej paľby z ručných zbraní úlohu splnil vynikajúco a získal cenné podklady pre veliteľstvo.


Zdroje: CAMo, Podolsk, Rusko;