VVS: 20.11.1944

Dňa 20.11.1944 skupina šiestich lietadiel Il-2 od 637.ŠAP, 227.ŠAD plnila bojovú úlohu útoku na pechotu a delostrelectvo na prednom okraji obrany nepriateľa v oblasti Čepeľ (časť Veľké Kapušany) – Batara (Bara). Skupina vykonala nad cieľom osem náletov. Bojovým pôsobením zničila tri miesta protilietadlového delostrelectva, tri tanky, dve poľné delá a zničila a rozprášila do 60 vojakov a dôstojníkov nepriateľa.
Pilot podporučík Pusev Adam Grigorjevič (Пусев А.Г.) od 637.ŠAP umne manévrujúc v oblasti silnej protilietadlovej paľby, navádzal rádiom svoju skupinu na protilietadlové delá takým spôsobom, aby ich umlčali a bezproblémovo splnili bojovú úlohu.

Podporučík Konopčuk Andrej Vasiľjevič (Конопчук А.В.) pilot 525.ŠAP, 227.ŠAD pri útoku na autokolónu a živú silu v oblasti Čepeľ (Veľké Kapušany), samostatne zničil dva automobily, jeden povoz a päť vojakov a dôstojníkov.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko