VVS: 14.11.1944

V priebehu dňa 227. divízia likvidovala živú silu a techniku nepriateľa v oblastiach Komarovce, Vojtovce, Čop a delostr. batérie na palebných postaveniach v oblastiach Surty, Galoč, Doboruska, Malé Selemence, Čepeľ, Tarnovce a Baťany. 
Uskutočnených bolo 92 bojových vzletov a z nich 6 vzletov na prieskum počasia a vojsk nepriateľa v oblasti operácii. 
Vo výsledku útočných a bombardovacích operácii bolo zabitých a zničených: jeden tank, 26 automobilov, dvanásť delostreleckých batérii, 9 mínometov a posádky spôsobili explóziu jedného skladu s muníciou. Boli zničené 9 mínometných postavení , 13 pozícii ZA a MZA a založených 26 ohnísk požiarov.


Posádky 637.ŠAP, 227.ŠAD pri plnení bojovej úlohy v oblasti Čop,  nad cieľom stretoli s paľbou protilietadlového delostrelectva nepriateľa. Strelec rotný Lazarev Alexandr Alexandrovič (Лазарев А.А.) streľbou z guľometu ukázal pilotovi polohu strieľajúcej batérie, ktorý následne bombami a kanónovo-guľometnou streľbou umlčal jej paľbu. Zvyšné posádky útočili nepretržite na cieľ a bez strát sa vrátili na letisko. Pri útoku boli zničené štyri automobily, tri palebné postavenia protilietadlového delostrelectva a protilietadlových guľometov, dve delostrelecké batérie spoločne s vojakmi a dôstojníkmi nepriateľa.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko; 227.ŠAD denník;