VVS: 17.12.1944

Dňa 17.12.1944 letel podporučík Černikov Nikolaj Timofejevič (Черников Н.Т.), pilot 513.IAP, 331.IAD vo dvojici spoločne s vedúcim na prieskum vojsk a techniky nepriateľa do oblasti Lučenec.   

Dňa 17.12.1944 nadporučík Ochrimenko Ivan Afonasjevič (Охрименко И.А.), pilot a veliteľ roja 637.ŠAP, 227.ŠAD viedol skupinu šiestich Il-2 k útoku na železničné súpravy v stanici Nalša (Kalša). Po prílete k cieľu sa skupina stretla s obrannou paľbou protilietadlového delostrelectva. Ukážkovo využívajúc skúsenosti pri manévrovaní a využívajúc oblačnosť, presne zhodil bomby na železničné súpravy. Bojovým pôsobením skupiny im boli zničené nasledovné ciele: šesť železničných súprav, spôsobené jedno ohnisko požiaru. Paľbou palubných zbraní boli umlčané dve batérie protilietadlového delostrelectva. Skupina sa vrátila na svoje letisko bez strát.

Zdroje: CAMO, Podolsk, Rusko;