VVS: 08.12.1944

Dňa 08.12.1944 uskutočnil v zostave deviatich lietadiel 453.BAP bombardovací nálet na odchádzajúce zálohy nepriateľa od Budapešti do Estergomu. Pri prílete k cieľu skupina čelila silnej paľbe protilietadlového delostrelectva nepriateľa. Lietadlo Sorokina, veliteľa roja, bolo priamo  zasiahnuté  streľbou. Sorokin M.S.  (Сорокин М.С.) bol ranený črepinami do nohy. Vypätím všetkých síl však priviedol poškodené lietadlo na svoje letisko. Uskutočnil pristátie na dva body. Posádka prežila a lietadlo bolo opravené.

Sesterský 452.BAP v zostave deviatich lietadiel bombardoval obranné postavenie nepriateľa v meste Estergom. Skupinu viedol navigátor letky kapitán Maslov P.F. (Маслов П.Ф.). Znamenitým využitím protidelostreleckého obranného manévru navigátora podporučíka Krasiľnikova P.E. (Красильников П.Е.) bola úloha vynikajúco splnená a cieľ dostal priamy zásah.

Tretí pluk, 48. BAP, bombardoval železničný uzol Šahy, pričom bola zničená staničná budova. Taktiež boli zaznamenané zásahy na stanici stojacích železničných súpravách.

V noci z 08.12.1944 na 09.12.1944 previedla posádka zástupcu veliteľa letky 452.BAP pilota nadporučíka Meškova P.A. (Мешков П.А.) a navigátora roja nadporučíka Kuznecova V.N., (Кузнецов В.Н.), prieskumný let na trase: Estergom, Komárno, Kišverg, Veszprém, Sevešfechervar, Adon, kde objavili pohyb do 500 automobilov.

Zdroj: CAMO, Podolsk, Rusko;


Dňa 08.12.1944 gard. major Kuzin Alexandr Grigorjevič (Кузин А. Г.) viedol skupinu šiestich Il-2 od 90.GŠAP k útoku v oblasti Sjuď (pravdepodobne Šíd), výsledkom čoho bolo zničenie piatich automobilov, jedného tanku a založenie pietich ohnísk požiarov. Útok spôsobil aj výbuch skladu s muníciou. Skupina sa vrátila bez straty domov.

Sesterský 92.GŠAP vyslal skupinu taktiež šiestich Il-2, ktoré napadli zoskupenie asi 25 automobilov v oblasti Ipolyság (Šahy). Útokom boli založené dve veľké ohniská požiarov, zničených do päť automobilov s vojskom a vojenským nákladom.

Zdroj: CAMO, Podolsk, Rusko;


Dňa 08.12.1944 pri útoku 525.ŠAP, 227.ŠAD na sústredenie vojsk a živej sily a techniky nepriateľa v oblasti Košice, priamym zhodením bômb a guľometno-kanónovou streľbou zničil pilot Il-2 podporučík Titov Michail Vasiľjevič (Титов, М.В) do 10 vojakov a dôstojníkov a dva povozy s nákladom. Za vzorné splnenie bojovej úlohy mu bolo vyslovené poďakovanie od veliteľstva divízie.

Zdroj: CAMO, Podolsk, Rusko;