ARR: 19.12.1944


Začala sa Rumunská kampaň oslobodenia Československa. 
Pozemné sledy Gr.2 Vanatore dorazili na letisko Miskolc, a presun leteckej mal nasledovať v čo najkratšom čase. 
Šesť Hs 129 od Gr.8 Asault Picaj napadlo cestu na Rimavskú Seč, kde zhodili 1800 kg bômb a zničili 4 autá.

Zdroje: Denník C1AR; Bucurest